Desom støtter

Kampen mot plastforursensning

Plasten følger næringskjeden helt frem til vårt middagsbord.  De miljømessige konsekvensene for dyrelivet i havet er allerede katastrofale.

 

Miljøgebyr
Vi har innført et lite miljøgebyr på alle våre produkter. Gebyret går til opprydding av plastavfall i skjærgården.

I samarbeid med

Dale Oen Experience

Trykk her for å støtte Dale Oen Experience

Desom innfører miljøgebyr

Hvorfor samler vi inn penger?

Miljøgebyr

Vi gjør vårt beste for å følge prinsipper om bærekraftig produksjon i alle deler av virksomheten vår. Vi har også innført et lite miljøgebyr på våre produkter. Gebyret går i sin helhet til Dale Oen Experience og deres arbeid for et renere hav.

Ta kontakt om du ønsker å støtte oss