0

Løpemeter I`m Green solgt

0

Redsusert CO2 avtrykk - I`m Green

( kilde Cicero / TØI)

0

CO2 reduksjon i ant. flyturer Bergen - Oslo (1 person)