Hjelp oss å bidra til plastopprydding

Plast og mikroplast er en trussel mot alt dyreliv i havet, og til syvende og sist mot oss som står på toppen av næringskjeden.

Historier

Sammen om et renere miljø 1936 1296 Miljøplast.no

Sammen om et renere miljø

The Dale Oen Experience er en ideell organisasjon som legger til rette for opplevelser og mestring blant barn og ungdom med alle bakgrunner.

– Havet er vårt levebrød 1024 768 Miljøplast.no

– Havet er vårt levebrød

– Rent hav er vårt største konkurransefortrinn. Derfor er vi opptatt av å bevare den flotte naturen vi lever av, sier Maria G. E. Barroso, salgs- og markedsdirektør i Seaborn AS.

Vi må endre kurs nå

De verste spådommene sier at det vil være mer plast enn fisk i havet om noen tiår, hvis vi ikke endrer kurs. Derfor er vi med å støtte arbeidet for å fjerne plastsøppel og utvikle nye bærekraftige emballasjetyper.

Beregninger viser at åtte millioner tonn plast havner i havet hver år.

#miljøplast, #miljøemballasje, #plastsøppel, #plastrydding

Desom innfører miljøgebyr

Hvorfor samler vi inn penger?

Miljøgebyr

Vi gjør vårt beste for å følge prinsipper om bærekraftig produksjon i alle deler av virksomheten vår. Vi har også innført et lite miljøgebyr på våre produkter. Gebyret går i sin helhet til Dale Oen Experience og deres arbeid for et renere hav.

Ta kontakt om du ønsker å støtte oss