I`m Green – Miljøkalkulator

( kilde Cicero / TØI (gjelder kun flytur))

0

Løpemeter I`m Green solgt

0

Redusert CO2 avtrykk - I`m Green

0

CO2 reduksjon i ant. flyturer Bergen - Oslo (1 person)