Artikler

– Havet er vårt levebrød

– Havet er vårt levebrød 1024 768 Miljøplast.no

Seaborn AS tar grep for å minske eget miljøfotavtrykk.

– Rent hav er vårt største konkurransefortrinn. Derfor er vi opptatt av å bevare den flotte naturen vi lever av, sier Maria G. E. Barroso, salgs- og markedsdirektør i Seaborn AS.

Seaborn AS i Bergen eies av lakse- og ørretoppdrettere med lokaliteter spredt fra Hordaland til Lofoten. Som salgsorganisasjon er Seaborn bindeleddet mellom norske produsenter og det internasjonale sjømatmarkedet.

Selskapet tar hele tiden nye grep for å redusere eget miljøfotavtrykk.

– Seaborn har høy miljøbevissthet rundt alle deler av virksomheten, både på transportløsninger og emballasjen vi bruker til våre produkter, sier markedssjefen og legger til:

– Vi har et sterk ønske om å komme plastforurensingen i havet til livs. Alle steg i riktig retning møter vi med entusiasme.

0

Redusert CO2 avtrykk - I`m Green

Miljøplast

Seaborn er avhengig av plast til emballasje, men faser ut mer og mer av plastemballasjen som blir produsert av oljebasert råstoff. Erstatningen er mer miljøvennlig og har et lavere CO2-fotavtrykk enn tradisjonell plastemballasje.

Den miljøvennlige plasten blir blant annet fremstilt av sukkerrør, som er en fornybar ressurs.

– Det er spennende at emballasjeindustrien satser mot grønnere produkter og tester ut  bærekraftige alternativer som erstatter fossilt råstoff, sier Barroso.

– Vil dette løse problemene med plastforurensing?

– Ikke isolert sett, men dette er en god begynnelse mens vi venter på et nedbrytbart produkt som fungerer som emballasje til mat. Uansett er vi med på alt som kan gjøre miljøfotavtrykket vårt mindre, selv om våre egne kostnader øker.

Miljømerket emballasje

Emballasjeprodusenten Desom står bak Miljøplast og har Seaborn som en av sine store kunder.

– Alle våre produkter er laget av resirkulerbare og miljøvennlige materialer. Plast hører ikke hjemme i naturen og skal i bosset hvor det blir tatt hånd om av avfallsselskapene, sier Espen Haukeland, daglig leder i Desom AS.

– Kan plast resirkuleres?

 – Det kan den. Men det er mye opp til forbrukerne hvor plasten havner. Emballasje kan gjenvinnes til ny emballasje, sier Haukeland og forteller at det nye miljømerket skal veilede forbrukerne:

– Emballasje som produseres med råstoff som gjør at plasten kan gjenvinnes, har et eget miljømerke. Som produsent med plast som råstoff, er det viktig å kunne tilby våre kunder en bærekraftig matvareemballasje.

Fremtidens konsumenter

Seaborn har tatt i bruk den nye miljøplasten på sine vakuumpakkede produkter. På lengre sikt skal alle produktene få en mer miljøvennlige emballasje.

– En ny generasjon forbrukere har helt andre krav til bedrifters miljøprofil enn mange av dagens forbrukere. Å vise at Seaborn kan og vil, er viktig for omdømmet vårt, sier Barroso og understreker:

– Vi ser allerede i dag at miljøbevisste konsumenter setter pris på at vi tar grep for å blir grønnere. Det er jo tross alt havet som er vårt levebrød. Derfor jobber vi sammen med våre leverandører for å finne de beste og mest miljøvennlige løsningene for vår bransje.

Viktige steg

Det finnes fremdeles mange utfordringer med plast som emballasje.  Noe av nøkkelen er å gjøre den lettere å resirkulere.

– Det er nok fremdeles en del utfordringer som bruk av flere materialer i en og samme emballasje, som plast og papir.  Dessuten er ikke dette noe vi i Norge kan løse på egen hånd. Her må det globale tiltak som monner på banen, sier Barroso og avslutter:

– Men det som vi gjør nå i samarbeid med Desom og Miljøplast er et lite, men viktig steg i riktig retning. Alle monner drar, også når det gjelder bærekraftig bruk av plast.

Maria G. E. Barroso

Salgs- og markedsdirektør i Seaborn AS.