Posts By :

admin_mp

Sammen om et renere miljø

Sammen om et renere miljø 1936 1296 Miljøplast.no

Et spennende miljøtiltak

Et av tiltakene vi håper gir gode resultater er innføring av miljøgebyr, som er et intiativ fra Desom AS i samarbeid med Dale Oen Experience.

– Et miljøgebyr rettet direkte mot innkjøp av plast er et flott tiltak vi håper alle bedrifter bidrar til selv om dette er en frivillig ordning. Vi er også glad for at gebyret i sin helhet er øremerket miljøtiltak.

– Som en ideell organisasjon er det svært viktig for oss å kunne opptre selvstendig i det vi gjør. Vi er derfor glad for at midler vi mottar ikke har noen bindinger utover at det skal brukes til miljøforebyggende tiltak rettet mot plastforurensing.

– Dette intiativet gir oss enda flere muligheter til å kunne bidra til et renere nærmiljø, noe vi også ønsker å synliggjøre ved å legge ut aktiviteter som er utført fra disse midlene. Forhåpentligvis kan dette motivere til at enda flere aktører kommer på banen og bidrar til miljøtiltak for fellesskapet.

The Dale Oen Experience er en ideell organisasjon som legger til rette for opplevelser og mestring blant barn og ungdom med alle bakgrunner. Dette gjør vi gjennom turer, ekspedisjoner og andre aktiviteter i lange fjorder og på høye fjell. Det er i naturen man blir kjent med hvem man er og hvem man ønsker å være, og det er med mestringen man opplever at alt er mulig.

The Dale Oen Experience ledes av Robin Dale Oen og er et tilbud til barn og unge mellom 8 og 18 år. Alle turer og aktiviteter finansieres av organisasjonens samarbeidspartnere og gjennom gaver fra bedrifter og privatpersoner som deler Alexander og Robins visjon.

Sammen med oss skal du få oppleve mestring i spenstige omgivelser. Vi skal klare knalltøffe utfordringer du ikke trodde du skulle klare. Vi skal glede oss over det naturen kan gi oss, og glede oss over å bruke kropp og å bruke hodet. Du skal bli kjent med mennesker på ekte og du skal få mulighet til å være deg selv. Helt ut.

The Dale Oen Experience har troen på at mestring gjennom aktivitet er en nøkkel for at du skal kunne bli den du har lyst til å være! Vi vil at alle barn og ungdom skal ha de samme mulighetene, og at alle barn skal få se at de kan få til hva de vil – uansett hvem de er eller hvilken bakgrunn de har.

#Youexplore by The Dale Oen Experience fortsetter arbeidet med ungdommen innen mestring, friluftsliv, forskning og teknologi. Skoleprosjektene utvides til flere skoler, konferansen utvides til flere byer og ungdommer fra flere land tar del i plastprosjektet med oss. Se film av russiske og norske ungdommer i Øygarden, sammen med ungdoms-mentorer fra Fjell ungdomsskole (laget av Inter Arctic ).

Publisert av The Dale Oen Experience Søndag 26. februar 2017

 

 

 

Se også: